Jak wybrać studia? Jak wybrać STUDIA

Studiowanie rachunkowości w Polsce – na czym polega, gdzie studiować, jaka praca po rachunkowości

Data dodania: 1 czerwca, 2024 / Aktualizacja: 5 czerwca, 2024
Studiowanie rachunkowości w Polsce - na czym polega, gdzie studiować, jaka praca Studiowanie-rachunkowosci-w-Polsce-na-czym-polega-gdzie-studiowac-jaka-praca

Rachunkowość to niezwykle ważna dziedzina, która odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu współczesnego biznesu. Studiowanie rachunkowości w Polsce otwiera przed studentami szerokie perspektywy zawodowe, pozwalając im rozwinąć kompetencje z zakresu gromadzenia, przetwarzania i analizowania informacji finansowych. Niezależnie od tego, czy planujesz karierę w księgowości, finansach czy w innej dziedzinie związanej z rachunkowością, zdobycie solidnego wykształcenia w tej dziedzinie stanowi niezwykle wartościową inwestycję w Twoją przyszłość.

W tej sekcji przyjrzymy się bliżej, czym jest studiowanie rachunkowości w Polsce, gdzie można ją studiować oraz jakie perspektywy zawodowe otwierają się przed absolwentami studiów rachunkowych.

Kluczowe informacje

 • Studiowanie rachunkowości w Polsce to nauka gromadzenia, przetwarzania i analizowania informacji finansowych
 • Studia rachunkowe otwierają szerokie perspektywy zawodowe, m.in. w księgowości, finansach i biznesie
 • Renomowane uczelnie w Polsce oferują różnorodne kierunki studiów z zakresu rachunkowości
 • Absolwenci studiów rachunkowych mogą rozwijać karierę w takich obszarach, jak controlling, audyt, doradztwo podatkowe czy zarządzanie finansami
 • Ciągłe kształcenie i doskonalenie kompetencji rachunkowych jest kluczem do sukcesu w tej dziedzinie

Czym jest rachunkowość i dlaczego warto ją studiować?

Rachunkowość to dziedzina nauki, która zajmuje się systematycznym rejestrowaniem, klasyfikowaniem oraz analizowaniem informacji finansowych dotyczących działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Czym jest rachunkowość i jaka jest jej rola w biznesie?

Definicja rachunkowości

Rachunkowość to zorganizowany system ewidencji, przetwarzania i prezentowania danych finansowych związanych z działalnością jednostki gospodarczej. Jej celem jest dostarczanie rzetelnych i przejrzystych informacji, które pozwalają na podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. Znajomość rachunkowości jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, bez względu na branżę i wielkość.

Rola rachunkowości w biznesie

Rola rachunkowości w biznesie jest kluczowa. Dostarcza ona kluczowych danych, które umożliwiają zarządzanie finansami, analizę sytuacji finansowej firmy, kontrolę wydatków oraz planowanie i podejmowanie strategicznych decyzji. Rachunkowość stanowi także podstawę do rozliczeń podatkowych i sprawozdawczości finansowej wymaganej przez prawo.

Perspektywy zawodowe po studiach rachunkowych

Ukończenie studiów z zakresu rachunkowości otwiera szerokie perspektywy zawodowe. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. na stanowiskach głównego księgowego, kontrolera finansowego, audytora, specjalisty do spraw rozliczeń podatkowych, analityka finansowego czy konsultanta ds. zarządzania finansami. Studia te dają również podstawy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, np. biura rachunkowego.

Kierunki studiów związane z rachunkowością

Osoby zainteresowane studiowaniem rachunkowości w Polsce mają do wyboru różne kierunki studiów, zarówno na poziomie studiów licencjackich, jak i studiów magisterskich. Te obszary kształcenia zapewniają absolwentom solidne podstawy wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności, niezbędnych do rozpoczęcia kariery zawodowej w sektorze finansów i księgowości.

Studia licencjackie

Na poziomie studiów licencjackich najczęściej spotykane kierunki studiów rachunkowych to między innymi:

 • Rachunkowość
 • Finanse i rachunkowość
 • Finanse i księgowość
 • Finanse i controlling
 • Zarządzanie i rachunkowość

Programy tych kierunków licencjackich koncentrują się na przekazaniu studentom fundamentalnej wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej, zarządzania finansami, analizy i kontroli ekonomicznej, a także umiejętności praktycznych, związanych z prowadzeniem rachunkowości, sprawozdawczości i rozliczeń podatkowych.

Dowiedz się więcej o studiowaniu zarządzania w Polsce.

Studia magisterskie

Na drugim stopniu studiów magisterskich z rachunkowością można wybrać takie specjalizacje, jak:

 • Rachunkowość i controlling
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Rachunkowość i doradztwo podatkowe
 • Rachunkowość międzynarodowa
 • Audyt i controlling

Te studia magisterskie pozwalają na pogłębienie wiedzy i umiejętności w wybranych obszarach rachunkowości, takich jak rachunkowość zarządcza, analiza finansowa, audyt, controlling czy doradztwo podatkowe. Absolwenci są dobrze przygotowani do objęcia stanowisk specjalistycznych i menedżerskich w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw.

Studia rachunkowe

Uczelnie oferujące studia z zakresu rachunkowości

Polska ma wiele renomowanych uczelni, które oferują kompleksowe studia z zakresu rachunkowości. Wśród nich wyróżniają się między innymi:

Uczelnia Kierunek Poziom studiów
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Rachunkowość Licencjackie, magisterskie
SGH Warszawa Finanse i Rachunkowość Licencjackie, magisterskie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Finanse i Rachunkowość Licencjackie, magisterskie
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Rachunkowość i Controlling Licencjackie, magisterskie
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Rachunkowość Licencjackie, magisterskie

Powyższe uczelnie to tylko niektóre z wiodących instytucji edukacyjnych w Polsce, które oferują studia z zakresu rachunkowości. Każda z nich zapewnia solidne przygotowanie teoretyczne i praktyczne, umożliwiając zdobycie kompetencji niezbędnych do pracy w branży finansowo-księgowej.

Wymagania rekrutacyjne na studia rachunkowe

Aby rozpocząć studia rachunkowe w Polsce, kandydaci muszą spełnić szereg wymagań rekrutacyjnych. Ważnym elementem procesu aplikacyjnego są egzaminy wstępne, które pozwalają uczelniom ocenić predyspozycje i wiedzę przyszłych studentów z zakresu kierunków rachunkowych. Oprócz tego, kandydaci muszą przygotować odpowiednie dokumenty aplikacyjne, które są niezbędne do przyjęcia na studia rachunkowości.

Egzaminy wstępne

Większość uczelni wyższych prowadzących kierunki rachunkowe wymaga od kandydatów przystąpienia do egzaminów wstępnych. Testy te sprawdzają zarówno wiedzę ogólną, jak i specjalistyczną z zakresu rachunkowości, finansów oraz ekonomii. Dobrze przygotowani kandydaci mają wyższe szanse na przyjęcie na studia rachunkowe.

Dokumenty aplikacyjne

Oprócz egzaminów wstępnych, kandydaci muszą przygotować komplet dokumentów aplikacyjnych. Najczęściej wymagane są: podanie o przyjęcie na studia rachunkowości, kopia świadectwa dojrzałości, życiorys, zdjęcie oraz w niektórych przypadkach list motywacyjny. Terminowe i staranne złożenie tych dokumentów aplikacyjnych jest niezbędne do rozpoczęcia nauki na kierunkach rachunkowych.

Dokumenty aplikacyjne studia rachunkowości

Studiowanie rachunkowości w Polsce – na czym polega

Studiowanie rachunkowości w Polsce koncentruje się na budowaniu kompleksowej wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem ewidencji finansowej, księgowości oraz analizą danych ekonomicznych. Program studiów rachunkowych w Polsce obejmuje szereg zagadnień, od podstaw rachunkowości po zaawansowane techniki zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Program nauczania

Typowy program studiów rachunkowość Polska składa się z następujących kluczowych obszarów:

 • Rachunkowość finansowa – obejmująca zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz rozliczenia podatkowe
 • Rachunkowość zarządcza – koncentrująca się na wykorzystaniu danych finansowych do podejmowania decyzji strategicznych w organizacji
 • Analiza i kontrola finansowa – pozwalająca na ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz monitorowanie wydatków i przepływów pieniężnych
 • Prawo podatkowe i regulacje – zapoznanie się z obowiązującymi przepisami i normami w zakresie rachunkowości i finansów
 • Technologie informacyjne – wykorzystanie narzędzi IT do prowadzenia i automatyzacji procesów księgowych

Praktyki zawodowe

Integralną częścią studiów rachunkowość Polskapraktyki zawodowe, które umożliwiają studentom zdobycie doświadczenia w rzeczywistym środowisku pracy. Praktyki odbywają się najczęściej w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, biurach rachunkowych lub instytucjach publicznych. Pozwalają one na zastosowanie nabytej wiedzy teoretycznej w praktyce oraz nabycie kompetencji miękkich, takich jak komunikacja czy praca w zespole.

Certyfikaty i uprawnienia

Oprócz zdobycia dyplomu studiów, absolwenci kierunków rachunkowych w Polsce mają możliwość uzyskania certyfikatów i uprawnień zawodowych, znacznie podnoszących ich atrakcyjność na rynku pracy. Najczęściej są to certyfikaty księgowe, takie jak Certyfikat Księgowy KIBR, Certyfikat Specjalisty ds. Rachunkowości Zarządczej czy uprawnienia biegłego rewidenta.

Kariera po studiach rachunkowych

Absolwenci studiów rachunkowych mają szerokie perspektywy zawodowe. Mogą oni znaleźć zatrudnienie w różnorodnych sektorach gospodarki, wykorzystując swoje kompetencje z zakresu rachunkowości. Warto zwrócić uwagę na możliwości zatrudnienia oraz potencjalne ścieżki rozwoju zawodowego w tej dziedzinie.

Możliwości zatrudnienia

Osoby po studiach rachunkowych mogą podjąć pracę m.in. jako księgowi, audytorzy, kontrolerzy finansowi, doradcy podatkowi czy specjaliści ds. analiz finansowych. Znajdują oni zatrudnienie w renomowanych firmach, korporacjach, instytucjach finansowych, a także w działach finansowo-księgowych w przedsiębiorstwach różnej wielkości. Kariera po studiach rachunkowych daje szansę na pracę zarówno w sektorze prywatnym, jak i w administracji publicznej.

Ścieżki rozwoju zawodowego

Zdobyta na studiach wiedza z rachunkowości otwiera przed absolwentami wiele możliwości rozwoju kariery. Mogą oni specjalizować się w określonych obszarach rachunkowości, takich jak rachunkowość zarządcza, audyt wewnętrzny czy rachunkowość podatkowa. Z czasem, dzięki zdobywanemu doświadczeniu i dodatkowym szkoleniom, mogą awansować na stanowiska menedżerskie lub objąć wysokie funkcje w działach finansowo-księgowych. Ścieżki rozwoju zawodowego rachunkowość pozwala także na podjęcie pracy jako niezależny konsultant lub założenie własnej działalności gospodarczej.

Stanowisko Opis Wymagane kompetencje
Księgowy Prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczanie podatków, sporządzanie sprawozdań finansowych Znajomość przepisów prawnych, umiejętność obsługi programów księgowych, dokładność i skrupulatność
Kontroler finansowy Nadzór nad prawidłowością prowadzenia ksiąg, analiza danych finansowych, wsparcie decyzyjne Umiejętności analityczne, znajomość regulacji finansowo-rachunkowych, kompetencje menedżerskie
Doradca podatkowy Optymalizacja rozliczeń podatkowych, doradztwo w zakresie prawa podatkowego, reprezentacja klientów przed urzędami Specjalistyczna wiedza z dziedziny prawa podatkowego, umiejętność interpretacji przepisów, komunikatywność

Kształcenie ustawiczne w rachunkowości

Ukończenie studiów rachunkowych to dopiero początek ścieżki rozwoju w tej dziedzinie. Aby pozostać konkurencyjnym na rynku pracy, kluczowe jest inwestowanie w ciągłe doskonalenie umiejętności i kompetencji. Kształcenie ustawiczne w rachunkowości oferuje szereg możliwości, od specjalistycznych kursów i szkoleń po samodzielne pogłębianie wiedzy.

Kursy i szkolenia

Rynek szkoleń i kursów z zakresu rachunkowości w Polsce jest bardzo rozbudowany. Oferta obejmuje zarówno krótkie, intensywne warsztaty poświęcone konkretnym zagadnieniom, jak i kompleksowe programy rozwijające kompetencje księgowe. Popularnymi tematami są m.in. zmiany w przepisach podatkowych, wdrażanie nowych standardów sprawozdawczości finansowej czy doskonalenie umiejętności kontrolingu i analityki finansowej. Wiele uczelni oraz wyspecjalizowanych instytucji szkoleniowych organizuje te formy kształcenia, zapewniając wysoką jakość merytoryczną i nowoczesne metody nauczania.

Samokształcenie

Oprócz formalnych kursów i szkoleń, ważną rolę w kształceniu ustawicznym księgowych odgrywa samodzielne zdobywanie i pogłębianie wiedzy. Współczesny świat oferuje wiele możliwości rozwoju kompetencji rachunkowych za pośrednictwem e-learningów, webinarów, podcastów czy artykułów branżowych. Ponadto aktywne uczestnictwo w stowarzyszeniach zawodowych, takich jak Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, umożliwia dostęp do specjalistycznej literatury, konferencji i wydarzeń networkingowych, sprzyjających ciągłemu doskonaleniu umiejętności.

FAQ

Czym jest rachunkowość i dlaczego warto ją studiować?

Rachunkowość to system gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji finansowych dotyczących działalności gospodarczej. Jej znajomość jest niezbędna w prowadzeniu działalności biznesowej, ponieważ pozwala na efektywne zarządzanie finansami, analizę rentowności, podejmowanie decyzji inwestycyjnych oraz wypełnianie obowiązków podatkowych.

Jakie kierunki studiów są związane z rachunkowością?

Studia z zakresu rachunkowości oferowane są na poziomie licencjackim oraz magisterskim. Do najpopularniejszych należą: finanse i rachunkowość, ekonomia, zarządzanie, controlling oraz rachunkowość i finanse przedsiębiorstw.

Gdzie można studiować rachunkowość w Polsce?

Studia rachunkowe prowadzone są na wielu renomowanych uczelniach w Polsce, m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a także na uniwersytetach w Katowicach, Wrocławiu, Szczecinie i Gdańsku.

Jakie są wymagania rekrutacyjne na studia rachunkowe?

Kandydaci na studia z rachunkowości muszą najczęściej przejść egzamin wstępny z matematyki lub innych przedmiotów ścisłych. Wymagane są również dokumenty aplikacyjne, takie jak świadectwo maturalne, życiorys i list motywacyjny.

Czego można się nauczyć na studiach rachunkowych?

Program studiów rachunkowych obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, analizy finansowej, controllingu, prawa podatkowego, audytu oraz informatyki. Ważną rolę odgrywają także praktyki zawodowe, a po ukończeniu studiów można zdobyć dodatkowe certyfikaty i uprawnienia.

Jakie są możliwości zatrudnienia po studiach rachunkowych?

Absolwenci studiów rachunkowych mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako księgowi, financial controllerzy, audytorzy wewnętrzni, specjaliści ds. podatków, analitycy finansowi czy kierownicy ds. finansów. Studia te otwierają także ścieżkę do rozwoju kariery jako biegły rewident lub doradca podatkowy.

Jak można się dalej doskonalić w rachunkowości?

Poza ukończeniem studiów, rozwój kompetencji rachunkowych może odbywać się poprzez udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, a także samokształcenie – czytanie fachowej literatury, śledzenie zmian w przepisach czy udział w konferencjach branżowych.
Ocena artykułu
Oddaj głos, bądź pierwszy!