Jak wybrać studia? Jak wybrać STUDIA

Jaki i gdzie sprawdzić wyniki matur? | Aktualne informacje

Data dodania: 20 maja, 2024 / Aktualizacja: 4 czerwca, 2024
Jaki i gdzie sprawdzić wyniki matur ? Jaki-i-gdzie-sprawdzic-wyniki-matur

Egzamin maturalny jest ważnym krokiem w edukacji młodych ludzi w Polsce. Po zakończeniu nauki w szkole średniej, uczniowie przystępują do matury, która stanowi przepustkę do dalszej nauki na studiach wyższych lub rozpoczęcia kariery zawodowej. W związku z tym, coraz więcej absolwentów szkół średnich zastanawia się, gdzie i kiedy będą mogli sprawdzić swoje wyniki z egzaminu maturalnego. W niniejszym artykule przedstawimy aktualne informacje na temat dostępu do wyników egzaminów maturalnych w Polsce.

Kluczowe informacje

 • Wyniki matury ogłaszane są przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE)
 • Gdzie sprawdzić wyniki matur – na oficjalnych stronach internetowych OKE
 • Kiedy wyniki matur – zazwyczaj pod koniec czerwca lub na początku lipca
 • Dostęp do indywidualnych wyników możliwy po zalogowaniu na konto zdającego
 • Jak sprawdzić wyniki matur – poprzez platformy internetowe OKE lub bezpośrednio w szkole

Ważność egzaminu maturalnego

Egzamin maturalny jest kluczowym elementem polskiego systemu edukacji. Pomyślne zdanie matury jest niezbędne, aby ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe na uczelniach w Polsce. Wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym decydują o szansach kandydata na dostanie się na wybrany kierunek studiów, a także o możliwościach otrzymania stypendium lub innej formy dofinansowania edukacji.

Znaczenie matury dla dalszej edukacji

Wyniki matury mają ogromne znaczenie dla dalszej ścieżki edukacyjnej młodych ludzi. Mogą one otworzyć drzwi do studiów wyższych na prestiżowych uczelniach, a także zapewnić dostęp do atrakcyjnych kierunków kształcenia. Ponadto, dobre wyniki na egzaminie maturalnym zwiększają szanse na otrzymanie stypendium lub innych form dofinansowania, które ułatwiają kontynuację nauki na poziomie akademickim.

Wpływ wyników matury na przyszłą karierę

Poza kontekstem edukacyjnym, wyniki egzaminu maturalnego mogą również mieć wpływ na dalszą karierę zawodową absolwentów szkół średnich. Niektóre pracodawcy biorą pod uwagę oceny uzyskane na maturze podczas procesu rekrutacji, zwłaszcza dla stanowisk, które wymagają określonych kompetencji i wiedzy. Dobre wyniki na egzaminie maturalnym mogą zatem otworzyć drzwi do lepszych ofert pracy w przyszłości.

Jak sprawdzić wyniki matur?

Wyniki egzaminu maturalnego ogłaszane są przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE), które nadzorują przebieg egzaminów w poszczególnych regionach Polski. Najłatwiejszym i najszybszym sposobem na sprawdzenie swoich wyników jest odwiedzenie oficjalnej strony internetowej właściwej dla danej OKE. Na tych stronach publikowane są zarówno indywidualne wyniki zdających, jak i zbiorcze informacje dotyczące przebiegu i wyników matury w danym regionie.

Strony internetowe okręgowych komisji egzaminacyjnych

Aby uzyskać dostęp do swoich wyników, zdający maturę muszą się zalogować na specjalnym koncie lub portalu utworzonym przez OKE. Zazwyczaj do logowania wymagane jest podanie numeru PESEL oraz innych danych identyfikacyjnych. System logowania zapewnia bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych zdających.

sprawdzanie wyników matury

Jaki i gdzie sprawdzić wyniki matur?

Poza portalami Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych (OKE), istnieje kilka innych sposobów na uzyskanie informacji o wynikach egzaminu maturalnego. Zdający mogą odebrać indywidualne arkusze z wynikami bezpośrednio w swojej szkole macierzystej. Niektóre szkoły umożliwiają również sprawdzenie wyników za pośrednictwem własnych stron internetowych lub systemów informatycznych. Warto również śledzić komunikaty prasowe oraz ogłoszenia publikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, która koordynuje pracę okręgowych komisji.

Adresy i linki do stron komisji egzaminacyjnych

Poniżej przedstawiamy adresy stron internetowych poszczególnych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, gdzie maturzyści mogą sprawdzić swoje wyniki:

 • OKE w Gdańsku: www.oke.gda.pl
 • OKE w Jaworznie: www.oke.jaworzno.pl
 • OKE w Krakowie: www.oke.krakow.pl
 • OKE w Łomży: www.oke.lomza.pl
 • OKE w Łodzi: www.oke.lodz.pl
 • OKE w Poznaniu: www.oke.poznan.pl
 • OKE w Warszawie: www.oke.waw.pl
 • OKE we Wrocławiu: www.oke.wroc.pl

wyniki matury online

Terminy ogłaszania wyników maturalnych

Wyniki egzaminu maturalnego ogłaszane są przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE) w określonych terminach. Dokładne daty publikacji wyników uzależnione są od harmonogramu przebiegu egzaminu, ale zazwyczaj mieszczą się one w przedziale od końca czerwca do początku lipca danego roku. Zdający maturę mogą śledzić komunikaty prasowe oraz informacje na stronach internetowych OKE, aby dowiedzieć się, kiedy zostaną opublikowane ich indywidualne wyniki.

Oficjalne daty publikacji wyników

Terminy ogłaszania wyników matur są ustalane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną we współpracy z Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi. Daty te są ściśle związane z harmonogramem przebiegu całego procesu egzaminacyjnego i są podawane do publicznej wiadomości na oficjalnych stronach internetowych komisji egzaminacyjnych oraz w komunikatach prasowych.

Dodatkowe informacje o wynikach matury

Interpretacja uzyskanych punktów

Oprócz samych wyników, maturzyści mogą również uzyskać dodatkowe informacje związane z ich osiągnięciami na egzaminie. Okręgowe Komisje Egzaminacyjne udostępniają materiały pomocne w interpretacji uzyskanych punktów i ocen. Dzięki temu zdający mogą lepiej zrozumieć swoje mocne i słabe strony, a także ustalić, czy uzyskali wystarczającą liczbę punktów, aby ubiegać się o wymarzony kierunek studiów.

Procedury odwoławcze

W przypadku, gdy zdający matura nie zgadza się z przyznaną mu oceną, przysługuje mu prawo do odwołania się od wyniku. Procedura odwoławcza opiera się na złożeniu wniosku do właściwej OKE o weryfikację pracy egzaminacyjnej. Komisja ponownie sprawdza arkusz i wydaje decyzję, czy zaskarżona ocena powinna zostać zmieniona. Zdający mają określony czas na skorzystanie z procedury odwoławczej po ogłoszeniu wyników.

Zobacz, gdzie znaleźć numer świadectwa dojrzałości.

FAQ

Gdzie sprawdzić wyniki matury?

Wyniki egzaminu maturalnego ogłaszane są przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE), które nadzorują przebieg egzaminów w poszczególnych regionach Polski. Najłatwiejszym i najszybszym sposobem na sprawdzenie swoich wyników jest odwiedzenie oficjalnej strony internetowej właściwej dla danej OKE.

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki matury?

Wyniki egzaminu maturalnego zazwyczaj ogłaszane są przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne w przedziale od końca czerwca do początku lipca danego roku. Dokładne daty publikacji wyników uzależnione są od harmonogramu przebiegu egzaminu.

Jak uzyskać dostęp do moich wyników matury?

Aby uzyskać dostęp do swoich wyników, zdający maturę muszą się zalogować na specjalnym koncie lub portalu utworzonym przez OKE. Zazwyczaj do logowania wymagane jest podanie numeru PESEL oraz innych danych identyfikacyjnych.

Gdzie znajdę adresy stron internetowych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych?

Poniżej przedstawiamy adresy stron internetowych poszczególnych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, gdzie maturzyści mogą sprawdzić swoje wyniki: – OKE w Gdańsku: www.oke.gda.pl – OKE w Jaworznie: www.oke.jaworzno.pl – OKE w Krakowie: www.oke.krakow.pl – OKE w Łomży: www.oke.lomza.pl – OKE w Łodzi: www.oke.lodz.pl – OKE w Poznaniu: www.oke.poznan.pl – OKE w Warszawie: www.oke.waw.pl – OKE we Wrocławiu: www.oke.wroc.pl

Jak zinterpretować uzyskane punkty z matury?

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne udostępniają materiały pomocne w interpretacji uzyskanych punktów i ocen. Dzięki temu zdający mogą lepiej zrozumieć swoje mocne i słabe strony, a także ustalić, czy uzyskali wystarczającą liczbę punktów, aby ubiegać się o wymarzony kierunek studiów.

Jak złożyć odwołanie od wyniku matury?

W przypadku, gdy zdający matura nie zgadza się z przyznaną mu oceną, przysługuje mu prawo do odwołania się od wyniku. Procedura odwoławcza opiera się na złożeniu wniosku do właściwej OKE o weryfikację pracy egzaminacyjnej. Komisja ponownie sprawdza arkusz i wydaje decyzję, czy zaskarżona ocena powinna zostać zmieniona.
Ocena artykułu
Oddaj głos, bądź pierwszy!