Jak wybrać studia? Jak wybrać STUDIA

Czy student jest ubezpieczony w NFZ?

Data dodania: 19 grudnia, 2023 / Aktualizacja: 25 kwietnia, 2024
Czy student jest ubezpieczony? Czy student jest ubezpieczony? | Źródło: Andrea Piacquadio / Pexels

Zaczynając studia, warto zadbać o sprawdzenie ubezpieczenie zdrowotnego studenta. Nie jest to taka oczywista kwestia jak w przypadku uczniów. Dlatego w tym artykule dowiesz się, jak sprawdzić, czy student jest ubezpieczony w NFZ, gdzie może się ubezpieczyć i na jak długo. Bez aktualnego ubezpieczenia nie dostaniesz się do lekarza, więc zadbaj o swoje świadczenia w ramach NFZ już dziś.

Czy student jest ubezpieczony w NFZ?

Zacznijmy do tego, że student ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej za darmo. Nie jest już tak prosto, że po prostu o ubezpieczenie dbają rodzice. W przypadku osób posiadających status studenta są 3 opcje:

 1. Student nadal jest ubezpieczony przez rodziców (lub dziadków).
 2. Może złożyć wniosek, żeby uczelnia zgłosiła go do ubezpieczenia zdrowotnego.
 3. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta leży po stronie pracodawcy.

Brak zgłoszenia Cię do ubezpieczenia zdrowotnego to ryzyko opłacenia wysokich kosztów leczenia. W takim razie jak możesz sprawdzić swój status ubezpieczenia? W tym celu wystarczy pójść do swojej przychodni. Panie z recepcji mogą po twoich danych zweryfikować, czy widniejesz w systemie, jako osoba opłacająca składki zdrowotne. Możesz również zapytać o ubezpieczenie zdrowotne w oddziale NFZ odpowiednim ze względu na twoje miejsce zamieszkania.

Przychodnie do sprawdzenia twojego prawa z ubezpieczenia zdrowotnego korzystają z systemu  Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (w skrócie eWUŚ). Pozwala on szybko i przez internet potwierdzić prawo do ubezpieczenia. W tym celu potrzebne jest podanie swoich danych osobowych takich jak numer PESEL oraz zweryfikować swoją tożsamość dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy. Osoby, które jeszcze nie mają 18 lat, okazują swoją legitymację szkolną.

Jak długo student jest ubezpieczony?

Wygaśniecie prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, następuje wraz z ukończeniem 26 lat. Jest to też moment, w którym tracisz swój status studenta. Oznacza to, że jeżeli stracisz status studenta wcześniej, bo nie kontynuujesz nauki, albo uczelnia skreśliła z listy studentów twoje nazwisko, to jak najszybciej powinieneś zadbać o swoje ubezpieczenie. Na szczęście po wyrejestrowaniu z ZUS-u swoje prawo do świadczeń utrzymujesz jeszcze przez 4 miesiące.

Ważne! Jeżeli byłeś zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, to rodzic powinien również poinformować swojego pracodawcę o wyrejestrowaniu Cię. Łatwo zapamiętać, że ten, kto do ubezpieczenia zgłaszał Cię, ten również musi Cię wyrejestrować z ZUS-u.

Zgłoszenie do ubezpieczenia przez rodziców

Kiedy student nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia, to może skorzystać z możliwości zgłoszenia go, jako członka rodziny. Zgłosić studiujące dziecko u swojego pracodawcy mogą:

 • rodzice,
 • współmałżonkowie rodziców,
 • dziadkowie.

Przy czym w taki sposób korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego wygasa z dniem ukończenia studiów albo do dnia 26 urodzin.

Jeżeli masz zamiar pracować w okresie przerwy wakacyjnej na umowie o pracę, to pamiętaj, że w ten sposób uzyskujesz własny tytuł do ubezpieczenia w ZUS-ie. W takiej sytuacji należy:

 1. Pracodawca zgłasza studenta, jako swojego pracownika do ubezpieczenia w ZUS.
 2. Rodzice w swoim zakładzie wyrejestrowują dziecko na okres wakacji.
 3. Po ukończeniu stosunku pracy pracodawca wyrejestrowuje pracownika.
 4. Student, po zakończonej pracy wakacyjnej, przypomina rodzicom, żeby ponownie zgłosili go do ubezpieczenia.

Kiedy rodzice będą zmieniać pracę, to również jest to sytuacja, w której student ponownie powinien być zgłoszony, jako członek rodziny do ubezpieczenia.

Kiedy pracodawca zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego?

Student nie musi korzystać tylko z ubezpieczenia rodziców. Może również samodzielnie nabyć własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Przy czym warto podkreślić, że ma to miejsce tylko i wyłącznie wtedy, kiedy osoba studiująca pracuje na umowie o pracę. Nie dotyczy to umów zlecenia, jeżeli nie ukończyłeś 26 roku życia.

W ramach pracy na etat osoba ze statusem studenta opłaca wszystkie składki. Nie tylko te dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego. Oznacza to, że pracodawca z pensji potrąci jeszcze składki na ubezpieczenie:

 • rentowe,
 • emerytalne,
 • wypadkowe.

Jako pracownik etatowy nie możesz korzystać ze swojego przywileju nieodprowadzania składek do ZUS-u. Przeczytaj więcej o tym, co to jest status studenta i kiedy się go traci.

Prawo do ubezpieczenia a umowa zlecenie

W przypadku umowy zlecenia dla osoby, która ma status studenta, nie będą odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne. W takiej sytuacji, żeby być nadal ubezpieczonym, to student powinien zgłosić się do dziekanatu i złożyć wniosek o skorzystanie z ubezpieczenia. Drugą opcją jest zgłoszenie jako członka rodziny przez rodziców lub dziadków.

Przy umowie zlecenie skorzystasz z opłacania składek dopiero po utracie statusu studenta lub ukończeniu 26 roku życia. Wyjątkiem jest, jeżeli pracujesz na umowie o pracę i umowie zlecenie u jednego pracodawcy. Wtedy firma musi w twoim imieniu odprowadzać wszystkie składki do ZUS-u.

Pamiętaj! Jeżeli tylko chwilowo nie masz statusu studenta, bo np. zakończyłeś studia licencjackie, ale jeszcze nie rozpocząłeś studiów magisterskich, to twój zleceniodawca ma obowiązek zgłosić Cię do ubezpieczenia zarówno zdrowotnego, jak i społecznego.

Co w przypadku własnej działalności gospodarczej?

Jeżeli student prowadzi własną działalność gospodarczą, to sprawa jest prosta. Po prostu sam składa wniosek do ZUS-u do ubezpieczenia zdrowotnego. Prowadząc własną działalność, zyskujesz tytuł do ubezpieczenia, które samodzielnie opłacasz.

Czy uczelnia może ubezpieczyć studenta?

Można powiedzieć, że ostatnią instytucją, która może zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego, jest jego uczelnia. Przy czym uniwersytet nie robi tego automatycznie. Za każdym razem, kiedy jest to niezbędne, student powinien osobiście złożyć wniosek do dziekanatu w te sprawie. W tej sytuacji nie ma znaczenia czy studiujesz dziennie, czy zaocznie. Na uczelni prywatnej czy państwowej. W każdym przypadku możesz skorzystać ze swojego prawa i w trakcie studiów zostać zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię.

Lubisz zdobywać wiedzę? Sprawdź, jakie są dostępne alternatywy dla tradycyjnych studiów.

Ocena artykułu
Oddaj głos, bądź pierwszy!